top of page

Pühajõe legendid

Pühäjõgi on Liivimaa kõige tuntum looduslik pühapaik. Teatakse, et Pühäjõgi algab Pühälättest, mis on Otepää lähedal Tõutsi külas Pühälätte metsas. Sealsamas on üks mägi, Pühikmägi, kust jookseb välja kaheksa allikat. Pühälättes saavad need kaheksa allikat kokku, et Pühäjõena edasi voolata.

Pühälätet on läbi aja tähtsaks ja pühaks peetud. Pühälättest, nagu ka kogu Pühäjõest, on olnud abi ilma muutmisel. Vanasti juhtus ikka, et kui oli olnud pikk põud, panid inimesed heledad riided selga ja läksid Pühälätet puhastama. Siis hakkas kohe vihma sadama.

Möödunud sajandi esimesel poolel oli Pühäläte tuntud ja nähtav, tema seinad olid vooderdatud laudadega. Tänasel päeval me Pühälätet üles ei leia. Räägitakse, et ta on  jäänud tee alla. Nõukogude ajal, kui Ilmjärvele tehti pioneerilaagrit, laiendati Pühälätte metsast läbiminevat teed ja selle laienduse alla Pühäläte jäigi.

Kuid jälgi Pühälättest otsitakse ikka. Otsib külarahvas, otsivad huvilised. Vesi liigub ikka Pühälätte metsast allapoole ja Kauru järvest (vana nimega Ilmjärvest) edasi muutub ta selgeks ojaks, nähtavaks Pühäjõe alguseks.

Haanjamaa legendid
bottom of page